Kalendarium

2016-05-18

Bilder från senaste MOD-mötet

Hittar ni här

2016-05-03

Bilder från Executive Meeting april 2016

Med ett stort tack till alla som deltog.

2016-04-12

Artikel om krokodilchefer i Sydsvenskan

Följ länken för att läsa mer.

Management Partners systerföretag, Reach, har visionen att de ska vara ledarens partner att vända sig till vid psykosocial ohälsa och personliga kriser.